Правилник је објављен у Сл. гласнику РС бр.112/2020 од 02.09.2020. године.

Правилником се утврђује:
1) начин спровођења практичне наставе и професионалне праксе односно практичних облика наставе;
2) садржај и елементи уговора о реализацији практичних облика наставе;
3) друга питања везана за остваривање практичних облика наставе.
Правилник ступа на снагу 03.09.2020.године

Текст правилника можете преузети са следећег линка.