Наставне материјале за полагање практичног дела матурског испита за образовни профил АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА израдили су наставници ЕТШ „Земун“.

Захваљујемо се колегама из ЕТШ „Земун“ на времену које су одвојили за припрему ових видео лекција.