Позив
за 8. седницу  ИО Заједнице електротехничких школа Србије

Позивам Вас да присуствујете седници Извршног одбора Заједнице електротехничких школа Србије.

Место : Техничка школа, ул. Вука Караџића 75, Младеновац
Датум : среда, 11.12.2019. године
Време : 12:00 часова

 

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање Записника са претходнe седнице ,
  2. Актуелности средњег стручног образовања,
  3. Активности око плана уписа за школску 2020/2021 ( Изјаве о намери),
  4. Такмичења ученика ( домаћини регионалних, Правилници о такмичењима , предлози и сугестије),
  5. Активности у оквиру ERASMUS + програма
  6. Текућа питања

У Нишу, 02.12.2019.године.

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ
Проф. Ђурађ Бањац

Текст позива