Позив
за 6. седницу  ИО Заједнице електротехничких школа Србије

Позивам Вас да присуствујете седници Извршног одбора Заједнице електротехничких школа Србије.

Место : Хотел „Гранд“,  Крупањ
Датум : петак, 05.07.2019. године
Време : 18:00 часова

 

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање Записника са претходнe седнице ,
 2. Актуелности средњег стручног образовања (стручна матура…),
 3. Предлог плана рада Заједнице за школску 2019/2020 годину,
 4. Предлог чланова за Надзорни одбор,
 5. Предлог Календара такмичења и домаћина такмичења за школску 2019/2020 годину,
 6. Текућа питања

У Нишу, 10.06.2019.године.

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ
Проф. Ђурађ Бањац

Текст позива

Позив
за XVIII седницу  Скупштине Заједнице електротехничких школа Србије

Позивам Вас да присуствујете седници Скупштине Заједнице електротехничких школа Србије.

Место : Хотел „Гранд“,  Крупањ
Датум : субота, 06.07.2019. године
Време : 10:00 часова

 

ДНЕВНИ РЕД

 1. Актуелности у средњем стручном образовању
 2. Извештај председника Заједнице о раду Заједнице
 3. Додељивање признања и захвалница
 4. Извештај Надзорног одбора о пословању Заједнице
 5. Извештај о финансијском пословању Заједнице

кафе пауза у холу хотела

 1. Усвајање предлога годишњег програма рада Заједнице
 2. Извештаји са одржаних републичких такмичења, избор домаћина такмичења за школску 2019/2020 годину
 3. Предлагање и избор чланова Надзорног одбора
 4. Презентације партнера Заједнице ( Академија Филиповић…)

У Нишу, 10.06.2019.године.

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ
Проф. Ђурађ Бањац

Текст позива