Позивам Вас да присуствујете седници Извршног одбора Заједнице електротехничких школа Србије.

Место : Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија
ул. Војводе Степе 283,  Београд
Датум : недеља, 19.05.2019. године
Време : 12:00 часова

 

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање Записника са претходнe седнице ,
  2. Актуелности средњег стручног образовања (стручна матура…),
  3. Упознавање ИО са елементима јавног позива ЗУОВа и начиним пријављивања наставника ( известилац Маја Тодоровић, ЗУОВ),
  4. Извештаји домаћина са одржаних регионалних такмичења,
  5. Доношење одлуке о броју учесника на XXV републичком такмичењу,
  6. Текућа питања

У Нишу, 13.05.2019.године.

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ

Проф. Ђурађ Бањац

Текст позива