Позивам Вас да присуствујете седници Извршног одбора Заједнице електротехничких школа Србије.

Место : Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија
ул. Војводе Степе 283,  Београд
Датум : недеља, 07.04.2019. године
Време : 12:00 часова

 

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање Записника са претходнe седнице ,
  2. Актуелности средњег стручног образовања (стручна матура…),
  3. Извештај са одржаног такмичења Галаксија Куп 2019
  4. Организација регионалних и републичких такмичења,
  5. Организација седнице Скупштине Заједнице,
  6. Текућа питања

У Нишу, 22.02.2019.године.

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ

Проф. Ђурађ Бањац

Текст позива