Позивам Вас да присуствујете седници Извршног одбора Заједнице електротехничких школа Србије.

Место : ЕСТШ „Никола Тесла“ из Краљева , ул. Доситејева ББ
Датум : среда, 05.12.2018. године
Време : 12:00 часова

 

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање Записника са претходнe седнице ,
  2. Актуелности средњег стручног образовања,
  3. Активности око плана уписа за школску 2018/2019, ( Изјаве о намери)
  4. Образовање одраслих,
  5. Такмичења ученика ( домаћини регионалних, Правилници о такмичењима  разматрање, предлози и сугестије),
  6. Текућа питања ( сајт Заједнице)

У Нишу, 19.11.2018.године.

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ

Проф. Ђурађ Бањац

Текст позива