У четврак, 18. октобра 2018. године, у ЕТШ Земун у Земуну одржан је састанак Председништва  ЗЕТШС и 1. седница ИO ЗЕТШС.

На седници ИО ЗЕТШС поред актуелности из средњег стручног образовања на дневном реду било је и доношење одлуке о секретару Заједнице, Финансијском плану Заједнице за школску 2018/19. годину, разматрани су и правилници о такмичењу за школску 2018/19. годину и програми стручног усавршавања које је Заједница акредитовала у новом Каталогу СУ.

Седници ИО присуствовали су и представници ЗУОВ: Гојко Бановић, руководилац Центра за стручно образовање и образовање одраслих и Маја Тодоровић, саветник координатор задужена за подручје рада електротехника и Гордана Дугошија из Завода за уџбенике.