Позивам Вас да присуствујете седници Извршног одбора Заједнице електротехничких школа Србије.

Место : ЕТШ „Земун“ из Земуна , ул. Наде Димић бр. 4, Земун
Датум : четвртак, 18.10.2018. године
Време : 12:00 часова

 

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање Записника са претходнe седнице ,
  2. Актуелности у средњем стручном образовању,
  3. Доношење одлуке о секретару Заједнице ЕТШ Србије,
  4. Финансијски план Заједнице за школску 2018/2019 годину,
  5. Разматрање Правилника о такмичењима ученика,
  6. Стручно усавршавање,
  7. Текућа питања

У Нишу, 6.10.2018.године.

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ

Проф. Ђурађ Бањац

Текст позива